SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Persyaratan Berkas :

  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha)
  3. Uraian Jenis dan Volume Barang yang disimpan
  4. Rencana Masuk dan Keluar Barang