KETERANGAN RENCANA KOTA ( KRK )

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Persyaratan permohonan KRK (Keterangan Rencana Kota)

  1. Fotokopi Surat Tanah 1 rangkap.
  2. Fotokopi PBB terakhir 1 rangkap dan Bukti Pelunasan.
  3. Fotokopi KTP 1 rangkap.
  4. Peta Lokasi yang dimohonkan (koordinat X dan Y) 1 rangkap.
  5. Gambar Rencana Bangunan/Denah Perletakan bangunan pada Persil (2 rangkap).
  6. Surat keterangan ahli waris dan kuasa ahliwaris (jika atas nama pada sertifikat telah meninggal dunia disertakan FC KTP para ahli waris).
  7. Surat Kuasa dari pemohon untuk pengurusan izin bagi yang bukan pemohon langsung dan FC KTP penerima kuasa dan pemberi kuasa.
  8. Surat Pernyataan keluasan (sertifikat bukan atas nama pemohon).

Download Formulir KRK ( Download disini )